ACS Publications. Most Trusted. Most Cited. Most Read
My Activity
CONTENT TYPES

Electrolytes and Interphases in Li-Ion Batteries and Beyond

View Author Information
Electrochemistry Branch, Energy and Power Division, Sensor and Electronics Directorate, U.S. Army Research Laboratory, 2800 Powder Mill Road, Adelphi, Maryland 20783-1197, United States
Cite this: Chem. Rev. 2014, 114, 23, 11503–11618
Publication Date (Web):October 29, 2014
https://doi.org/10.1021/cr500003w
Copyright © This article not subject to U.S. Copyright. Published 2014 by the American Chemical Society

  Article Views

  95544

  Altmetric

  -

  Citations

  LEARN ABOUT THESE METRICS
  Read OnlinePDF (55 MB)

  Note: In lieu of an abstract, this is the article's first page.

  Free first page

  Cited By

  This article is cited by 3640 publications.

  1. Landon J. Kilgallon, Yang Shao-Horn, Jeremiah A. Johnson. Safe and Scalable Syntheses of N,N-Dimethyltrifluoromethanesulfonamide (DMTMSA) and Other Trifluoromethanesulfonamide Solvents for High Energy Density Battery Applications. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (23) , 16644-16648. https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c01745
  2. Qiurong Chen, Min Chen, Zhangyating Xie, Kuan Zhou, Tianwei Chen, Shen Luo, Shuai Chen, Rongdong Li, Xiaoqing Li, Mengqing Xu, Weishan Li. Constructing a Highly Robust Interface Film for Enhancing Rate Performance of Graphite Anode via a Novel Electrolyte Additive. The Journal of Physical Chemistry Letters 2023, Article ASAP.
  3. Xiyang Cai, Xingdian Li, Jiabin You, Fan Yang, Zulipiya Shadike, Song Qin, Liuxuan Luo, Yangge Guo, Xiaohui Yan, Shuiyun Shen, Guanghua Wei, Zhichuan J. Xu, Junliang Zhang. Lithium-Mediated Ammonia Electrosynthesis with Ether-Based Electrolytes. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (47) , 25716-25725. https://doi.org/10.1021/jacs.3c08965
  4. Yu-Ying Zhang, Chao-Hui Zhang, Yu-Jie Guo, Min Fan, Yao Zhao, Hua Guo, Wen-Peng Wang, Shuang-Jie Tan, Ya-Xia Yin, Fuyi Wang, Sen Xin, Yu-Guo Guo, Li-Jun Wan. Refined Electrolyte and Interfacial Chemistry toward Realization of High-Energy Anode-Free Rechargeable Sodium Batteries. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (47) , 25643-25652. https://doi.org/10.1021/jacs.3c07804
  5. Xiaozhe Ren, Tianying Yan. Molecular Dynamics Simulation on the Charge Transport Properties in a Salt-in-Ionic Liquid Electrolyte. The Journal of Physical Chemistry B 2023, Article ASAP.
  6. Dominik Weintz, Sebastian P. Kühn, Martin Winter, Isidora Cekic-Laskovic. Tailoring the Preformed Solid Electrolyte Interphase in Lithium Metal Batteries: Impact of Fluoroethylene Carbonate. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (46) , 53526-53532. https://doi.org/10.1021/acsami.3c12797
  7. Yongchao Liu, Jirui Wang, Shengge Rong, Kun Zhao, Kunpeng He, Sheng Cheng, Yi Sun, Hongfa Xiang. Multifunctional Acetamide Additive Combined with LiNO3 Co-Assists Low-Concentration Electrolyte Interfacial Stability for Lithium Metal Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (46) , 53405-53416. https://doi.org/10.1021/acsami.3c10616
  8. Li Sheng, Da Zhu, Kai Yang, Yingqiang Wu, Li Wang, Jianlong Wang, Hong Xu, Xiangming He. Unraveling the Hydrolysis Mechanism of LiPF6 in Electrolyte of Lithium Ion Batteries. Nano Letters 2023, Article ASAP.
  9. Amarshi Patra, Noriyoshi Matsumi. Charge–Discharge Behavior of Lithium-Ion Batteries Using a Polymer Electrolyte Bearing High-Density Functional Groups. ACS Applied Energy Materials 2023, Article ASAP.
  10. Yaqi He, Cheng Zhen, Menghao Li, Xianbin Wei, Cheng Li, Yuanmin Zhu, Xuming Yang, M. Danny Gu. Differing Electrolyte Implication on Anion and Cation Intercalation into Graphite. ACS Nano 2023, 17 (21) , 21730-21738. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c07053
  11. Shuto Ishii, Naomi Nishimura, Yoichi Tominaga. Ion-Conductive and Mechanically Stable Copolymer Electrolytes Based on Aliphatic Carbonates. Macromolecules 2023, 56 (21) , 8878-8886. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c01303
  12. Evgenii V. Beletskii, Alexey I. Volkov, Elena V. Alekseeva, Dmitrii V. Anishchenko, Alexander S. Konev, Oleg V. Levin. Potential-Controlled Switchable-Resistance Polymer Layer for Enhanced Safety of Lithium-Ion Batteries with NMC-Type Cathodes. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (21) , 11242-11254. https://doi.org/10.1021/acsaem.3c02145
  13. Diyi Cheng, Khanh Tran, Shoba Rao, Zhongchun Wang, Richard van der Linde, Shahid Pirzada, Hui Yang, Alex Yan, Arvind Kamath, Ying Shirley Meng. Manufacturing Scale-Up of Anodeless Solid-State Lithium Thin-Film Batteries for High Volumetric Energy Density Applications. ACS Energy Letters 2023, 8 (11) , 4768-4774. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c01839
  14. Zixin Wu, Guifan Zeng, Jianhua Yin, Chao-Lung Chiang, Qinghua Zhang, Baodan Zhang, Jianken Chen, Yawen Yan, Yonglin Tang, Haitang Zhang, Shiyuan Zhou, Qingsong Wang, Xiaoxiao Kuai, Yan-Gu Lin, Lin Gu, Yu Qiao, Shi-Gang Sun. Unveiling the Evolution of LiCoO2 beyond 4.6 V. ACS Energy Letters 2023, 8 (11) , 4806-4817. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c01954
  15. Munaiah Yeddala, Leah Rynearson, Brett L. Lucht. Modification of Carbonate Electrolytes for Lithium Metal Electrodes. ACS Energy Letters 2023, 8 (11) , 4782-4793. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c01709
  16. Yu-Chen Gao, Nan Yao, Xiang Chen, Legeng Yu, Rui Zhang, Qiang Zhang. Data-Driven Insight into the Reductive Stability of Ion–Solvent Complexes in Lithium Battery Electrolytes. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (43) , 23764-23770. https://doi.org/10.1021/jacs.3c08346
  17. Sanghamitra Moharana, Geoff West, Ashok S. Menon, Wilgner Lima da Silva, Marc Walker, Melanie J. Loveridge. Combined Stabilizing of the Solid–Electrolyte Interphase with Suppression of Graphite Exfoliation via Additive-Solvent Optimization in Li-Ion Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (43) , 50185-50195. https://doi.org/10.1021/acsami.3c10792
  18. Walid Dachraoui, Robin Pauer, Corsin Battaglia, Rolf Erni. Operando Electrochemical Liquid Cell Scanning Transmission Electron Microscopy Investigation of the Growth and Evolution of the Mosaic Solid Electrolyte Interphase for Lithium-Ion Batteries. ACS Nano 2023, 17 (20) , 20434-20444. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c06879
  19. Wangwang Xu, Jiantao Li, Xiaobin Liao, Lei Zhang, Xiaoman Zhang, Chaozheng Liu, Khalil Amine, Kangning Zhao, Jun Lu. Fluoride-Rich, Organic–Inorganic Gradient Interphase Enabled by Sacrificial Solvation Shells for Reversible Zinc Metal Batteries. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (41) , 22456-22465. https://doi.org/10.1021/jacs.3c06523
  20. Patrick Bonnick, Mikhail Redko, Chuhong Wang, Michael Frey, Michael Jones, Siwen Wang, Gary Allred, Chen Ling, Ryuta Sugiura, John Muldoon. An Exploration of the Role of Charge-Transfer Complexes in Polymer Electrolytes. ACS Energy Letters 2023, 8 (10) , 4251-4258. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c01579
  21. Aaron M. Melemed, Dhyllan A. Skiba, Katherine J. Steinberg, Kyeong-Ho Kim, Betar M. Gallant. Impact of Differential Ca2+ Coordination in Borohydride-Based Electrolyte Blends on Calcium Electrochemistry and SEI Formation. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127 (40) , 19886-19899. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c03800
  22. Mihail R. Krumov, Shuangyan Lang, Lucas Johnson, Héctor D. Abruña. Operando Investigation of Solid Electrolyte Interphase Formation, Dynamic Evolution, and Degradation During Lithium Plating/Stripping. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (40) , 47692-47703. https://doi.org/10.1021/acsami.3c08485
  23. Mengyu Tian, Zhou Jin, Ziyu Song, Ronghan Qiao, Yong Yan, Hailong Yu, Liubin Ben, Michel Armand, Heng Zhang, Zhi-bin Zhou, Xuejie Huang. Domino Reactions Enabling Sulfur-Mediated Gradient Interphases for High-Energy Lithium Batteries. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (39) , 21600-21611. https://doi.org/10.1021/jacs.3c07908
  24. John Holoubek, Haodong Liu, Qizhang Yan, Zhaohui Wu, Bao Qiu, Minghao Zhang, Sicen Yu, Shen Wang, Jianbin Zhou, Tod A. Pascal, Jian Luo, Zhaoping Liu, Ying Shirley Meng, Ping Liu. Locally Saturated Ether-Based Electrolytes With Oxidative Stability For Li Metal Batteries Based on Li-Rich Cathodes. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (39) , 45764-45773. https://doi.org/10.1021/acsami.3c07224
  25. Dolly Yadav, Jung-Hwan Jung, Yurim Lee, Thomas You-Seok Kim, Eunkwang Park, Ki-In Choi, Jungho Cha, Woo-Jin Song, Jae-Hak Choi, Seokgwang Doo, Jaewoo Kim. Enhancement of Columbic Efficiency and Capacity of Li-Ion Batteries using a Boron Nitride Nanotubes-Dispersed-Electrolyte with High Ionic Conductivity. ACS Materials Letters 2023, 5 (10) , 2648-2655. https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.3c00538
  26. Guoliang Yang, Mei Zhang, Irfan Majeed, Weizhen Fan, Jingwei Zhao, Zhuo Zeng. Toward Superior Low-Temperature Performance and Safe Cathode Slurry Fabrication via 3-Methoxy-N,N-dimethylpropionamide as a Low-Toxicity and Facile Solvent. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2023, 11 (39) , 14582-14590. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.3c04231
  27. Honghong Liang, Zheng Ma, Yuqi Wang, Fei Zhao, Zhen Cao, Luigi Cavallo, Qian Li, Jun Ming. Solvent–Solvent Interaction Mediated Lithium-Ion (De)intercalation Chemistry in Propylene Carbonate Based Electrolytes for Lithium–Sulfur Batteries. ACS Nano 2023, 17 (18) , 18062-18073. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c04790
  28. Zhicheng Wang, Ran Han, Dan Huang, Yumeng Wei, Haiqi Song, Yang Liu, Jiangyan Xue, Haiyang Zhang, Fengrui Zhang, Lingwang Liu, Shixiao Weng, Suwan Lu, Jingjing Xu, Xiaodong Wu, Zhixiang Wei. Co-Intercalation-Free Ether-Based Weakly Solvating Electrolytes Enable Fast-Charging and Wide-Temperature Lithium-Ion Batteries. ACS Nano 2023, 17 (18) , 18103-18113. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c04907
  29. Mangali Madhu Krishna, Ganapathiraju Jayasree, Rashmi Reddy Mallu, Pratyay Basak. Impact of Electrolyte Composition on the Performance of Na3(VOPO4)2F Cathodes: A Comprehensive Case Study. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (18) , 9287-9299. https://doi.org/10.1021/acsaem.3c01169
  30. Qian Hou, Peiwen Li, Yaqin Qi, Yueda Wang, Minghao Huang, Chao Shen, Hongfa Xiang, Nan Li, Keyu Xie. Temperature-Responsive Solvation of Deep Eutectic Electrolyte Enabling Mesocarbon Microbead Anode for High-Temperature Li-Ion Batteries. ACS Energy Letters 2023, 8 (9) , 3649-3657. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c01079
  31. Haiyan Luo, Baodan Zhang, Haitang Zhang, Xiaohong Wu, Qizheng Zheng, Yawen Yan, Zhengang Li, Yonglin Tang, Weiwei Hao, Gaowa Liu, Yu-Hao Hong, Jinyu Ye, Yu Qiao, Shi-Gang Sun. Full-Dimensional Analysis of Electrolyte Decomposition on the Cathode–Electrolyte Interface: Deciphering Electrolyte Degradation Mechanisms on the High-Ni LiNixMnyCo1–x–yO2 Cathode–Electrolyte Interface during the Extreme Fast Charging Process. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127 (33) , 16319-16330. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c04154
  32. Fuhe Wang, Jun Zhong, Yaqing Guo, Qigao Han, Honghao Liu, Jinqiao Du, Jie Tian, Shun Tang, Yuancheng Cao. Fluorinated Nonflammable In Situ Gel Polymer Electrolyte for High-Voltage Lithium Metal Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (33) , 39265-39275. https://doi.org/10.1021/acsami.3c05840
  33. Ziyauddin Khan, Anna Martinelli, Leandro R. Franco, Divyaratan Kumar, Alexander Idström, Lars Evenäs, C. Moyses Araujo, Xavier Crispin. Mass Transport in “Water-in-Polymer Salt” Electrolytes. Chemistry of Materials 2023, 35 (16) , 6382-6395. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c01089
  34. Xiaoyi Li, Yongjian Zhou, Jiawen Tang, Siliang Zhao, Jingyong Zhang, Xiao Huang, Bingbing Tian. Optimizing Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 Particle Sizes toward High Ionic Conductivity. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (30) , 36289-36300. https://doi.org/10.1021/acsami.3c06675
  35. Lei Tao, Joshua A. Russell, Dawei Xia, Bingyuan Ma, Sooyeon Hwang, Zhijie Yang, Anyang Hu, Yuxin Zhang, Poom Sittisomwong, Deyang Yu, Paul A. Deck, Louis A. Madsen, Haibo Huang, Hui Xiong, Peng Bai, Kang Xu, Feng Lin. Reversible Switch in Charge Storage Enabled by Selective Ion Transport in Solid Electrolyte Interphase. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (30) , 16538-16547. https://doi.org/10.1021/jacs.3c03429
  36. Shogo Yamazaki, Ryoichi Tatara, Hironori Mizuta, Kei Kawano, Satoshi Yasuno, Shinichi Komaba. Consumption of Fluoroethylene Carbonate Electrolyte-Additive at the Si–Graphite Negative Electrode in Li and Li-Ion Cells. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127 (29) , 14030-14040. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c00843
  37. Anirban Mondal, Dina Kussainova, Shuwen Yue, Athanassios Z. Panagiotopoulos. Modeling Chemical Reactions in Alkali Carbonate–Hydroxide Electrolytes with Deep Learning Potentials. Journal of Chemical Theory and Computation 2023, 19 (14) , 4584-4595. https://doi.org/10.1021/acs.jctc.2c00816
  38. Shinuo Kang, Fushan Geng, Xiaobing Lou, Guozhong Lu, Yuxin Liao, Ming Shen, Bingwen Hu. Understanding the Improved Fast Charging Performance of Graphite Anodes with a Fluoroethylene Carbonate Additive by In Situ NMR and EPR. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (14) , 7596-7606. https://doi.org/10.1021/acsaem.3c01034
  39. Milena Martins, Dominik Haering, Justin G. Connell, Hao Wan, Katrine L. Svane, Bostjan Genorio, Pedro Farinazzo Bergamo Dias Martins, Pietro P. Lopes, Brian Gould, Filippo Maglia, Roland Jung, Vojislav Stamenkovic, Ivano E. Castelli, Nenad M. Markovic, Jan Rossmeisl, Dusan Strmcnik. Role of Catalytic Conversions of Ethylene Carbonate, Water, and HF in Forming the Solid-Electrolyte Interphase of Li-Ion Batteries. ACS Catalysis 2023, 13 (13) , 9289-9301. https://doi.org/10.1021/acscatal.3c01531
  40. Baoxu Peng, Bingbing Li, Aimin Ge, Chengyang Xu, Ken-ichi Inoue, Shen Ye. Role of Oxygen in the Formation of the Solid-Electrolyte Interphase Evaluated by Online Electrochemical Mass Spectrometry and Electrochemical Atomic Force Microscopy. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127 (26) , 12528-12540. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c02726
  41. Taku Sudoh, Shuhei Ikeda, Keisuke Shigenobu, Seiji Tsuzuki, Kaoru Dokko, Masayoshi Watanabe, Wataru Shinoda, Kazuhide Ueno. Li-Ion Transport and Solution Structure in Sulfolane-Based Localized High-Concentration Electrolytes. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127 (25) , 12295-12303. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c02112
  42. Jenelle Fortunato, Yun Kyung Shin, Michael A. Spencer, Adri C. T. van Duin, Veronica Augustyn. Choice of Electrolyte Impacts the Selectivity of Proton-Coupled Electrochemical Reactions on Hydrogen Titanate. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127 (25) , 11810-11821. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c01057
  43. Taeho Jung, Andrew A. Wang, Charles W. Monroe. Overpotential from Cosolvent Imbalance in Battery Electrolytes: LiPF6 in EMC:EC. ACS Omega 2023, 8 (23) , 21133-21144. https://doi.org/10.1021/acsomega.3c02088
  44. Zhaoyu Sun, Fangkun Li, Jieying Ding, Zhiye Lin, Mengqing Xu, Min Zhu, Jun Liu. High-Voltage and High-Temperature LiCoO2 Operation via the Electrolyte Additive of Electron-Defect Boron Compounds. ACS Energy Letters 2023, 8 (6) , 2478-2487. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c00324
  45. Omar Alshangiti, Giulia Galatolo, Gregory J. Rees, Hua Guo, James A. Quirk, James A. Dawson, Mauro Pasta. Solvent-in-Salt Electrolytes for Fluoride Ion Batteries. ACS Energy Letters 2023, 8 (6) , 2668-2673. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c00493
  46. Atsushi Sayama, Satoshi Nihonyanagi, Yasuhiro Ohshima, Tahei Tahara. Origin of Solvent Stabilization at Superconcentrated Electrolyte/Electrode Interfaces Revealed by Heterodyne-Detected Vibrational Sum Frequency Generation Spectroscopy. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127 (22) , 10524-10531. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c01744
  47. Yang Lu, Weili Zhang, Shengzhou Liu, Qingbin Cao, Shuaishuai Yan, Hao Liu, Wenhui Hou, Pan Zhou, Xuan Song, Yu Ou, Yong Li, Kai Liu. Tuning the Li+ Solvation Structure by a “Bulky Coordinating” Strategy Enables Nonflammable Electrolyte for Ultrahigh Voltage Lithium Metal Batteries. ACS Nano 2023, 17 (10) , 9586-9599. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c02948
  48. Qianlu Zheng, Zachary A. H. Goodwin, Varun Gopalakrishnan, Alexis G. Hoane, Mengwei Han, Ruixian Zhang, Nathaniel Hawthorne, James D. Batteas, Andrew A. Gewirth, Rosa M. Espinosa-Marzal. Water in the Electrical Double Layer of Ionic Liquids on Graphene. ACS Nano 2023, 17 (10) , 9347-9360. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c01043
  49. Lyndi E. Strange, Xiao Li, Eric Wornyo, Md Ashaduzzaman, Shanlin Pan. Scanning Electrochemical Microscopy for Chemical Imaging and Understanding Redox Activities of Battery Materials. Chemical & Biomedical Imaging 2023, 1 (2) , 110-120. https://doi.org/10.1021/cbmi.3c00014
  50. Chamithri Jayawardana, Nuwanthi D. Rodrigo, Munaiah Yeddala, Bo Nan, Leah Rynearson, Chunsheng Wang, Brett L. Lucht. Lithium Tetrafluoroborate-Based Ester Electrolyte Formulations to Improve the Operating Temperature Range in NCM 622 || Graphite Li-Ion Batteries. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (10) , 5300-5308. https://doi.org/10.1021/acsaem.3c00261
  51. Jinhui Han, Xiaohua Yang, Zhiping Liu. Effect of Fluorinated Carboxylic Acid Ester on Lithium Solvation as an Additive in Electrolyte and Low-Temperature Insight on Battery Performance. Industrial & Engineering Chemistry Research 2023, 62 (19) , 7682-7692. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.3c00417
  52. Amine Bouibes, Nisrine Sakaki, Masataka Nagaoka. Microscopic Analysis of the Mechanical Stability of an SEI Layer Structure Depending on the FEC Additive Concentration in Na-Ion Batteries: Maximum Appearance in Vickers Hardness at Lower FEC Concentrations. ACS Omega 2023, 8 (19) , 16570-16578. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c06224
  53. Yating Wang, Mingzhu Liu, Jiasheng Zhou, Shaoru Chen, Jianhui Li, Jun Liu, Yang Sun, Zhicong Shi. DFT Study on the Oxidation Mechanism of Common Cyclic Carbonates in the Presence of BF4– Anions. The Journal of Physical Chemistry A 2023, 127 (18) , 3958-3965. https://doi.org/10.1021/acs.jpca.2c07827
  54. Yosuke Ugata, Kazuki Yukishita, Natsuho Kazahaya, Shingo Takahashi, Naoaki Yabuuchi. Nonflammable Fluorinated Ester-Based Electrolytes for Safe and High-Energy Batteries with LiCoO2. Chemistry of Materials 2023, 35 (9) , 3686-3693. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c00374
  55. Hyeonjin Kim, Sinho Choi, Chae-Yeong Nam, Dong-Hyun Peck, Seog-Young Yoon. Effect of the Li2O–B2O3–Li2SO4 Amorphous Boundary Layer on the Ionic Conductivity and Humidity Stability of the LiTa2PO8 Solid Electrolyte. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (9) , 4810-4816. https://doi.org/10.1021/acsaem.3c00228
  56. Bikila Nagasa Olana, Leyela Hassen Adem, Shawn D. Lin, Bing-Joe Hwang, Yi-Chen Hsieh, Gunther Brunklaus, Martin Winter. In Situ Diffuse Reflectance Infrared Fourier-Transform Spectroscopy Investigation of Fluoroethylene Carbonate and Lithium Difluorophosphate Dual Additives in SEI Formation over Cu Anode. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (9) , 4800-4809. https://doi.org/10.1021/acsaem.3c00208
  57. Dong Liu, Zheng Lu, Zehua Lin, Chunxiao Zhang, Kuan Dai, Weifeng Wei. Organoboron- and Cyano-Grafted Solid Polymer Electrolytes Boost the Cyclability and Safety of High-Voltage Lithium Metal Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (17) , 21112-21122. https://doi.org/10.1021/acsami.3c01681
  58. Jonas Spychala, Alexandra Wilkening, H. Martin R. Wilkening. The Batteries’ New Clothes: Li and H Dynamics in Poorly Conducting Li2OHCl Directly Probed by Nuclear Spin Relaxation. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127 (15) , 7433-7444. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c08815
  59. Rudra N. Samajdar, Sofia Marchesini, Scott A. Brown, Stuart D. Robertson, Keith R. Paton, Andrew J. Pollard, Andrew J. Wain. Differentiating between Ion Transport and Plating–Stripping Phenomena in Magnesium Battery Electrolytes Using Operando Raman Spectroscopy. ACS Energy Letters 2023, 8 (4) , 1864-1869. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c00279
  60. Juner Chen, Han Zhang, Mingming Fang, Changming Ke, Shi Liu, Jianhui Wang. Design of Localized High-Concentration Electrolytes via Donor Number. ACS Energy Letters 2023, 8 (4) , 1723-1734. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c00004
  61. Yu-Xing Yao, Jing Wan, Ning-Yan Liang, Chong Yan, Rui Wen, Qiang Zhang. Nucleation and Growth Mode of Solid Electrolyte Interphase in Li-Ion Batteries. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (14) , 8001-8006. https://doi.org/10.1021/jacs.2c13878
  62. Sanket Kadulkar, Zachary W. Brotherton, Anna L. Lynch, Gabriel Pohlman, Zidan Zhang, Rudy Torres, Arumugam Manthiram, Nathaniel A. Lynd, Thomas M. Truskett, Venkat Ganesan. The Importance of Morphology on Ion Transport in Single-Ion, Comb-Branched Copolymer Electrolytes: Experiments and Simulations. Macromolecules 2023, 56 (7) , 2790-2800. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.2c02500
  63. Guorong Hu, Yinjia Zhang, Jingyao Zeng, Zijun Fang, Yanbing Cao, Zhongdong Peng, Xin Tan, Ke Du. Mo–F Co-Doping LiNi0.83Co0.11Mn0.06O2 Stabilizes the Structure and Induces Compact Primary Particle To Improve the Electrochemical Performance. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (7) , 3834-3843. https://doi.org/10.1021/acsaem.2c04111
  64. Mona Amiri, Daniel Bélanger. Intermolecular Interactions and Electrochemical Studies on Highly Concentrated Acetate-Based Water-in-Salt and Ionic Liquid Electrolytes. The Journal of Physical Chemistry B 2023, 127 (13) , 2979-2990. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c07308
  65. Jiali Liu, Tomoaki Kaneko, Ji-young Ock, Shinji Kondou, Kazuhide Ueno, Kaoru Dokko, Keitaro Sodeyama, Masayoshi Watanabe. Distinct Differences in Li-Deposition/Dissolution Reversibility in Sulfolane-Based Electrolytes Depending on Li-Salt Species and Their Solvation Structures. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127 (12) , 5689-5701. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c09040
  66. Maria Quant, Ola Willstrand, Tove Mallin, Jonna Hynynen. Ecotoxicity Evaluation of Fire-Extinguishing Water from Large-Scale Battery and Battery Electric Vehicle Fire Tests. Environmental Science & Technology 2023, 57 (12) , 4821-4830. https://doi.org/10.1021/acs.est.2c08581
  67. Hongli Wang, Zhen Shi, Kairui Guo, Jirong Wang, Chunli Gong, Xiaolin Xie, Zhigang Xue. Boronic Ester Transesterification Accelerates Ion Conduction for Comb-like Solid Polymer Electrolytes. Macromolecules 2023, 56 (6) , 2494-2504. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.2c02306
  68. Digen Ruan, Lijiang Tan, Shunqiang Chen, Jiajia Fan, Qingshun Nian, Li Chen, Zihong Wang, Xiaodi Ren. Solvent versus Anion Chemistry: Unveiling the Structure-Dependent Reactivity in Tailoring Electrochemical Interphases for Lithium-Metal Batteries. JACS Au 2023, 3 (3) , 953-963. https://doi.org/10.1021/jacsau.3c00035
  69. Shih-Huang Pan, Kuan-Yu Lin, Wen-Xiang Wu, Bing Joe Hwang, Jyh-Chiang Jiang. Characterizing the Impact of Mg-Doped Li Metal Anode and Excess Electrons on High Concentration Electrolyte Interfacial Stability: A Theoretical Study. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (6) , 3291-3300. https://doi.org/10.1021/acsaem.2c03875
  70. Michail Gerasimov, Fernando A. Soto, Janika Wagner, Florian Baakes, Ningxuan Guo, Francisco Ospina-Acevedo, Fridolin Röder, Perla B. Balbuena, Ulrike Krewer. Species Distribution During Solid Electrolyte Interphase Formation on Lithium Using MD/DFT-Parameterized Kinetic Monte Carlo Simulations. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127 (10) , 4872-4886. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c05898
  71. Yuqi Wang, Zhen Cao, Zheng Ma, Gang Liu, Haoran Cheng, Yeguo Zou, Luigi Cavallo, Qian Li, Jun Ming. Weak Solvent–Solvent Interaction Enables High Stability of Battery Electrolyte. ACS Energy Letters 2023, 8 (3) , 1477-1484. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c00052
  72. Dawei Xia, Ethan Phillip Kamphaus, Anyang Hu, Sooyeon Hwang, Lei Tao, Sami Sainio, Dennis Nordlund, Yanbao Fu, Haibo Huang, Lei Cheng, Feng Lin. Design Criteria of Dilute Ether Electrolytes toward Reversible and Fast Intercalation Chemistry of Graphite Anode in Li-Ion Batteries. ACS Energy Letters 2023, 8 (3) , 1379-1389. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.2c02590
  73. Khizar Hayat Khan, Yury Golitsyn, Detlef Reichert, Jörg Kressler, Hazrat Hussain. Graphene Oxide-Grafted Hybrid Diblock Copolymer Brush (GO-graft-PEG6k-block-P(MA-POSS)) as Nanofillers for Enhanced Lithium Ion Conductivity of PEO-Based Nanocomposite Solid Polymer Electrolytes. The Journal of Physical Chemistry B 2023, 127 (9) , 2066-2082. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c07699
  74. Khryslyn G. Araño, Beth L. Armstrong, Ethan Boeding, Guang Yang, Harry M. Meyer, III, Evelyna Wang, Rachel Korkosz, Katie L. Browning, Thomas Malkowski, Baris Key, Gabriel M. Veith. Functionalized Silicon Particles for Enhanced Half- and Full-Cell Cycling of Si-Based Li-Ion Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (8) , 10554-10569. https://doi.org/10.1021/acsami.2c16978
  75. Juan Guo, Jianhui Li, Ziqiang Fan, Jingwei Qiu, Haiping Ye, Junfeng Liang, Jiaying Liang, Ronghua Zeng, Yuepeng Cai. Rationally Designing Cathode Interphase Chemistry via Electrolyte Additives for High-Voltage Batteries. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (4) , 2448-2461. https://doi.org/10.1021/acsaem.2c03785
  76. Feng Wang, Yan Sun, Jun Cheng. Switching of Redox Levels Leads to High Reductive Stability in Water-in-Salt Electrolytes. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (7) , 4056-4064. https://doi.org/10.1021/jacs.2c11793
  77. Luming Yin, Meilong Wang, Can Xie, Chao Yang, Jin Han, Ya You. High-Voltage Cyclic Ether-Based Electrolytes for Low-Temperature Sodium-Ion Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (7) , 9517-9523. https://doi.org/10.1021/acsami.2c23008
  78. Mengjie Li, Robert Paul Hicks, Zifeng Chen, Chao Luo, Juchen Guo, Chunsheng Wang, Yunhua Xu. Electrolytes in Organic Batteries. Chemical Reviews 2023, 123 (4) , 1712-1773. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00374
  79. Pengfei Sang, Qiliang Chen, Dan-Yang Wang, Wei Guo, Yongzhu Fu. Organosulfur Materials for Rechargeable Batteries: Structure, Mechanism, and Application. Chemical Reviews 2023, 123 (4) , 1262-1326. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00739
  80. Hao Zhang, Zhibo Song, Jianjun Fang, Ke Li, Meng Zhang, Zikun Li, Luyi Yang, Feng Pan. Electrolyte Optimization for Graphite Anodes toward Fast Charging. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127 (6) , 2755-2765. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c08357
  81. Tobias Binninger, Defne Saraç, Liam Marsh, Tanguy Picard, Marie-Liesse Doublet, Christophe Raynaud. AMOEBA Polarizable Force Field for Molecular Dynamics Simulations of Glyme Solvents. Journal of Chemical Theory and Computation 2023, 19 (3) , 1023-1034. https://doi.org/10.1021/acs.jctc.2c00926
  82. Handong Pan, Yixuan Gu, Tengxiao Lyu, Zhipeng Wang, Guoyu Wang, Yue Zhang, Minzhao Xue, Shaohua Fang. Nonflammable Electrolyte Based on Fluoroethylene Carbonate for High-Voltage LiCoO2/Si–Graphite Lithium-Ion Batteries. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (3) , 1955-1964. https://doi.org/10.1021/acsaem.2c03889
  83. Andrew Dopilka, Yueran Gu, Jonathan M. Larson, Vassilia Zorba, Robert Kostecki. Nano-FTIR Spectroscopy of the Solid Electrolyte Interphase Layer on a Thin-Film Silicon Li-Ion Anode. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (5) , 6755-6767. https://doi.org/10.1021/acsami.2c19484
  84. Zhuo Wang, Quanbing Pei, Mengmeng Wang, Junjun Tan, Shuji Ye. Observing Nonpreferential Absorption of Linear and Cyclic Carbonate on the Silicon Electrode. Langmuir 2023, 39 (5) , 2015-2021. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c03098
  85. Sun Hae Ra Shin, Hyung-Seok Lim, Kee Sung Han, Alexander J. Robinson, Aaron Hollas, Bhuvaneswari M. Sivakumar, Samantha I. Johnson, Jaehun Chun, Wei Wang, Vijayakumar Murugesan, Praveen K. Thallapally. Porous Liquids as Electrolyte: A Case Study of Li+ and Mg2+ Ion Transport in Crown Ether-Based Type-II Porous Liquids. ACS Materials Letters 2023, 5 (2) , 330-335. https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.2c00956
  86. Qisheng Wu, Matthew T. McDowell, Yue Qi. Effect of the Electric Double Layer (EDL) in Multicomponent Electrolyte Reduction and Solid Electrolyte Interphase (SEI) Formation in Lithium Batteries. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (4) , 2473-2484. https://doi.org/10.1021/jacs.2c11807
  87. Taiping Hu, Jianxin Tian, Fuzhi Dai, Xiaoxu Wang, Rui Wen, Shenzhen Xu. Impact of the Local Environment on Li Ion Transport in Inorganic Components of Solid Electrolyte Interphases. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (2) , 1327-1333. https://doi.org/10.1021/jacs.2c11521
  88. Gaopan Liu, Meng Xia, Jian Gao, Yong Cheng, Mingsheng Wang, Wenjing Hong, Yong Yang, Jianming Zheng. Dual-Salt Localized High-Concentration Electrolyte for Long Cycle Life Silicon-Based Lithium-Ion Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (2) , 3586-3598. https://doi.org/10.1021/acsami.2c17512
  89. Eric D. Rus, Joseph A. Dura. In Situ Neutron Reflectometry Study of a Tungsten Oxide/Li-Ion Battery Electrolyte Interface. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (2) , 2832-2842. https://doi.org/10.1021/acsami.2c16737
  90. Mengying Ma, Binbin Chen, Xu Yang, Yingchun Liu, Sheng Dai, Xingguo Qi, Yong-Sheng Hu, Huilin Pan. Solvent Reorganization and Additives Synergistically Enable High-Performance Na-Ion Batteries. ACS Energy Letters 2023, 8 (1) , 477-485. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.2c02353
  91. Fei Wang, Haiming Hua, Dongzheng Wu, Jialin Li, Yaoqi Xu, Xianzhen Nie, Yichao Zhuang, Jing Zeng, Jinbao Zhao. Solvent Molecule Design Enables Excellent Charge Transfer Kinetics for a Magnesium Metal Anode. ACS Energy Letters 2023, 8 (1) , 780-789. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.2c02525
  92. Pietro Papa Lopes. A Framework for the Relationships between Stability and Functional Properties of Electrochemical Energy Materials. ACS Materials Au 2023, 3 (1) , 8-17. https://doi.org/10.1021/acsmaterialsau.2c00044
  93. Changmeng Xu, Yu Tian, Jingrui Sun, Mai Li, Wenming Song, Jie You, Min Feng, Xiaojun Wang, Peng Wang, Huifang Li, Guoxin Zhang, Yan He, Zhiming Liu. Novel Preoxidation-Assisted Mechanism to Preciously Form and Disperse Bi2O3 Nanodots in Carbon Nanofibers for Ultralong-Life and High-Rate Sodium Storage. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (1) , 1891-1902. https://doi.org/10.1021/acsami.2c19627
  94. Pengfei Sang, Yubing Si, Shuai Tang, Wei Guo, Yongzhu Fu. Thiolate-Based Electrolytes with Anion-Dominated Solvation for Highly Stable Lithium Metal Batteries. The Journal of Physical Chemistry C 2022, 126 (50) , 21181-21187. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c06052
  95. Ryan E. Barker, Liping Guo, Claudio J. A. Mota, Michael North, Leonardo P. Ozorio, William Pointer, Sarah Walberton, Xiao Wu. General Approach to Silica-Supported Salens and Salophens and Their Use as Catalysts for the Synthesis of Cyclic Carbonates from Epoxides and Carbon Dioxide. The Journal of Organic Chemistry 2022, 87 (24) , 16410-16423. https://doi.org/10.1021/acs.joc.2c02104
  96. Yong-Sheng Hu, (Senior Editor, ACS Energy Letters)Huilin Pan. Solvation Structures in Electrolyte and the Interfacial Chemistry for Na-Ion Batteries. ACS Energy Letters 2022, 7 (12) , 4501-4503. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.2c02529
  97. Ziqi Wang, Huige Chen, Huashan Wang, Weiyuan Huang, Hongyan Li, Feng Pan. In Situ Growth of a Metal–Organic Framework-Based Solid Electrolyte Interphase for Highly Reversible Zn Anodes. ACS Energy Letters 2022, 7 (12) , 4168-4176. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.2c01958
  98. Zezhao Liu, Zhishan Liu, Kuihao Li, Xinzhe Zhao, Mingming Chen, He Miao, Lan Xia. Exploring Trimethyl-Phosphate-Based Electrolytes without a Carbonyl Group for Li-Rich Layered Oxide Positive Electrodes in Lithium-Ion Batteries. The Journal of Physical Chemistry Letters 2022, 13 (48) , 11307-11316. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.2c02585
  99. Qidi Wang, Chenglong Zhao, Shuwei Wang, Jianlin Wang, Ming Liu, Swapna Ganapathy, Xuedong Bai, Baohua Li, Marnix Wagemaker. Clarifying the Relationship between the Lithium Deposition Coverage and Microstructure in Lithium Metal Batteries. Journal of the American Chemical Society 2022, 144 (48) , 21961-21971. https://doi.org/10.1021/jacs.2c08849
  100. Xue Ye, Jing Wu, Jianneng Liang, Yipeng Sun, Xiangzhong Ren, Xiaoping Ouyang, Dazhuan Wu, Yongliang Li, Lei Zhang, Jiangtao Hu, Qianling Zhang, Jianhong Liu. Locally Fluorinated Electrolyte Medium Layer for High-Performance Anode-Free Li-Metal Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (48) , 53788-53797. https://doi.org/10.1021/acsami.2c15452
  Load more citations

  Pair your accounts.

  Export articles to Mendeley

  Get article recommendations from ACS based on references in your Mendeley library.

  Pair your accounts.

  Export articles to Mendeley

  Get article recommendations from ACS based on references in your Mendeley library.

  You’ve supercharged your research process with ACS and Mendeley!

  STEP 1:
  Click to create an ACS ID

  Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

  Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

  Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

  MENDELEY PAIRING EXPIRED
  Your Mendeley pairing has expired. Please reconnect